Lengdemål i eldre reisebeskrivelser

I gamle reisebeskrivelser finner vi ofte betegnelser på avstander som vi ikke umiddelbart kjenner størrelsen på i dag. Nedenfor følger en oversikt:

  1. gammelnorsk mil (11 km)  = 36 000 fot = 11 295 meter
  2. fjerdings vei  = ¼ gammelnorsk mil = 2823,68 meter
  3. pilskudd = 240 favner = 450 meter
  4. favn = 1,883 meter

En dagsreise = 35-50 km

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.