Listadgården, Storgata 81

Svein Amblie. 14.03.2017

Listadgården[1], en av de mest kjente og tradisjonsrike gårdene i Lillehammer, ble bygget på grunnen til husmannsplassen Brubakken i følge Per Richard Bærøe.[2] Trolig var det Peter Osen Brubakken som reiste bygget.  Det er ikke så lett å fastslå eksakt byggeår, men siden det i realiteten er snakk om flere bygninger med to gårds- og bruksnumre, pågikk byggingen over flere år. Per Richard Bærøe har nok rett i at bygget ble reist nærmere 1840 enn 1827, som Karl Halvorsen hevder.

Bilde Listadgården
Listadgården. Fotograf. Ukjent. Trolig postkort

Brubakken sin eldste datter Elisabeth, født 1822, giftet seg med Johannes Helgebye, født 1816, fra Næs. Og trolig ble bygningen fullført av han. Han døde imidlertid i 1844. Elisabeth giftet seg deretter med brænnevinshandler Johannes Listad, født 1816, fra Fron.[3]  Han og kona Elisabeth opparbeidet bevertningsstedet, festsalen og forsamlingsstedet Listadsalen, som etter hvert ble et av byens mest kjente og besøkte bevertnings- og skjenkesteder. 

For å forstå den betydningen Listadgården hadde i store deler av 1800 tallet er det et par historiske faktorer som har stor påvirkning. Den ene er alkoholens plass og betydning i lokalsamfunnet, den andre er knytta opp imot politiske strømninger i tiden. Økt nasjonalfølelse som førte til endringer både lokalt og nasjonalt, kombinert med kjente enkeltpersoner som bodde i og i nærheten av Lillehammer, som Bjørnstjerne Bjørnson og Christopher Bruun. Begge markerte seg i politikken, men og i kulturlivet.


[1] Opplysningene om Storgata 81 er henta fra ulike kilder. Bl. a. en artikkel skrevet av Jan Vidar Lie Pedersen, Helge I Rønning og Kristian Hosar. Verdens lengste Storgate. Fåberg og Lillehammer Historielag. Årbok nr. 31. 2012. Side 137.
[2] Herlig er Staden prægtig er garden. Lillehammer fra1827 til 1900. Torsrud lokalhistorisk forlag år 2000.
[3] I folketellinga for 1870, stod gården oppført med gårdsnummer 13 og 14.  Foruten Johannes og kona Elisabeth huset bygningen Berhard G. Moe fra Faaberg (f. 1852), butikkdreng. Christine Olsdatter (f. 1848) fra Faaberg, Tjenestepige. Gina Andersdatter (f 1848) fra Furnæs, tjenestepige og Anne Mortensdatter, (f 1848) fra Gausdal.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9