Listadgården, Storgata 81

Brannen

Bilde brann Storgata 81
GD 26.1.17. Foto Inger Stokland

Natt til søndag 22. januar 2017 skjer det som ikke skal skje. Ca. kl. 04 går brannalarmen. Det brenner i Storgata 81. Til tross for at brannvesenet kom raskt tilstede fordi det var direkte kobling til brannstasjonen,  lyktes det ikke å redde bygget. Så mange som 50 brannmenn var i aksjon, men da brannen var over ble det fastslått at bygget var totalskadd. 15 personer ble husløse, og de to forretningene i første etasje gikk med i flammer, vann og røyk. Heldigvis gikk ingen liv tapt, men det verneverdige bygget var borte for alltid. Tragisk var det og at brannen startet på grunn av en persons uforsiktige omgang med en lighter i påvirket tilstand.  

 Dette viser hvor sårbar trebebyggelsen i Storgata er, og hvor vanskelig det er å sikre gamle verneverdige trebygg når brann først oppstår, til tross for sikringstiltak med direkte varsling og slokningsanlegg.

Bilde branntomta Storgata 81
GD 28.1.17. Foto Asmund Hanslien

Spørsmålet en naturlig sitter igjen med er om det burde vært strengere krav til hva slags virksomhet som slike gamle verneverdige trehus skal kunne brukes til?  Leiligheter i sentrum har det alltid vært, men ombygging til hybler og asylmottak øker alltid faren for uforutsette hendelser som brann.
 

Ikke første gang det brenner i Storgata.

Det er ikke første gang Storgata i Lillehammer har vært utsatt for brann. I nyere tid kan nevnes:

  • 1982. Storgata 75, Helleberggården brenner ned. Gården ble totalskadd og gjenreist. Ikke med identisk fasade, men i en nyere utgave. Brannmur ble bygget på begge sider.
  • 1999. Storgata 65. Brann i  G. C. Lundes  bakeri.
  • 2000. Storgata 108. Th. Lundegården blir totalskadd i brann. Gjenreises i gjenkjennelig, men ikke lik fasade.
  • 2002. Storgata 71. Moens Eftf. Her klarer brannmannskaper å slokke brannen før den tar skikkelig fyr.
  • 2005. Brann i Wiesesgate.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9