Fylkeskommunens administrasjonshistorie

Svein Amblie 1.12.2018

Bilde maleri av Eckersberg-Johan-Fredrik
Kilde:Eckersberg-Johan-Fredrik, Nasjonalgalleriet. Motiv fra Romsdal i 1867, som lå under Bergenhus Stiftsamt
Bilde kong Kristian III
Kong Kristian III innførte eneveldet i 1662

Fylkeskommunen sin historie går helt tilbake til innføringen av eneveldet i 1662. Den gang het det stiftsamt og underamt. Amtene var en del av det statlige embetsverket, der hvert Amt ble styrt av Amtmannen, som var en statlig embedsmann. Det opprinnelige Amtet, slik det fungerte under eneveldet ble, opprettholdt helt fram til 1837da Formannskapsloven dannet grunnlaget for den lokale forvaltningen. Amtskommunen endret både innhold og oppgaver, men fortsatt som et statlig organ. I 1921 skiftet Amtkommunen navn til fylkeskommune, men en del av den kommunale lokalforvaltningen ble den først i 1976. Dette fikk stor betydning og dannet grunnlaget for utviklingen av den fylkeskommunen vi kjenner i dag. I korte trekk skal vi se nærmere på ansvar, oppgaver og myndighetsutøvelse over en periode som strekker seg fra midten av 1600 tallet og fram til i dag, med vekt på de siste 250  årene.

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10