Elevsamfunnet Brage

En elevorganisasjon med en 100-årig historie.

Svein Amblie 24.11.2016

 Gymnassamfunn har eksistert ved de fleste videregående skoler som ble etablert på midten av 1900-tallet eller før.  Lillehammer videregående skole er ikke noe unntak. Tvert imot hadde de et samfunn som holdt det gående i en lang periode av skolens snart 160-årige historie.

Bilde fra medlemsbladet Argus
Om Brages historie fra medlemsbladet argus

Elevsamfunnet Brage, som ble formelt stiftet i 1881 og forsvant engang på 1970 tallet, er en spennende lokalhistorisk reise i Lillehammer sin skolehistorie. En tidsepoke på ca. 100 år. Dette gjør den til en av Norges lengstlevende skolesamfunn. En tidsepoke der skolen skiftet status fra å være en skole for minoriteten av borgerskapet, unge menn med ambisjoner og velstående foreldre, og fram til en tid da velferdsstaten gjorde det mulig, og etter hvert vanlig å fullføre en 3-årig videregående utdanning etter ungdomsskolen.

Brage gjenspeiler utviklingen av det norske samfunn fra 1880 tallet. Der innføringen av parlamentarismen og en gryende nasjonalisme preget samfunnsdebatten, til 1970 tallet. Der stikkord var velferdsstatens utvikling, kvinnefrigjøring, den kalde krigen, medlemskap i EU(EF) og Vietnamkrigen.  

Utover på 1970 tallet var det som var igjen av gymnassamfunnet det årlige juleballet. Som etter hvert utviklet seg fra et ball til en fest som ikke lenger kunne kalles stilig. Den type fester ble naturlig nok etter hvert flyttet til andre arenaer. Likeså samfunnsdebatter og politiske diskusjoner. Selv om rektor ivret for at Brage skulle fortsette som et aktivt lag, måtte han erkjenne at tiden for det tradisjonsrike gymnassamfunnet etter hvert var over. 

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11