Listadgården, Storgata 81

Mer enn bare en forretning

I den delen av bygget som vendte ut mot Elvegata, ble det drevet kafè; Cafè Sentral med Tina Rud som kafebestyrer. Inngangen var fra Elvegata opp ei bratt murtrapp. Sentralt plassert i byen, like ved Lilletorget, var den godt besøkt.  

I andre etasje ut mot Storgata var det trykkeri drevet av Bernt Bækkelund og sønnen Gudbrand.[1] Søstra Astri stod i butikken. I tillegg til trykkerivirksomhet ble det solgt papir, penner, blekk m.m. Ved siden av trykkeriet var det skredderverksted. De holdt og til i andre etasje. Her var det flere skreddere som jobbet. En var Fjørtoft som etter hvert fikk sin egen forretning.

Storgata 81 rommet flere beboere og andre næringsvirksomheter. Denne delen strakk seg inn i Elvegata. Over forretningen til Høstmælingen var det og frisørsalong med inngang fra Storgata. Den ble drevet av fru Schølseth.

Bilde Storgata 81 med tilstøtende bygg
Storgt 81 med tilstøtende bygg, Foto. Lillehammer kommune byggesakarkivet

I tillegg til selve gården er det flere tilstøtende bygg som hører til samme komplekset. Bakgården besto av to gårdsplasser og bygg som hang sammen. I tillegg til den livlige forretningsdriften og de små andre virksomhetene, var det og privathus og leiligheter fra gammelt av. Slik er det vanskelig å se Storgata 81 sine to gårdsnumre helt isolert, da alt hang sammen som en enhet.[1] Referanse: Fåberg og Lillehammer historielag. Årbok nr 32. 2013 side 189 – 197. Da Elvegata var hele verden, av Aase-Berit Ødegård.    

Sider: 1 2 3 4 5 6 7 8 9